Ambalaje industriale

Ambalajele industriale oferă protecţie pe parcursul întregului proces de producţie și transport.

Indiferent de tipul produsului ambalat – materiale solide sau lichide –  ambalajele industriale sunt prezente în fiecare fază a activității de producție: depozitarea, transportul și manipularea pieselor de schimb, a produselor semi-finite şi finite.

Ambalajele industriale sunt fabricate dintr-un singur material sau din compozit. Sunt de mari dimensiuni și se folosesc pentru o varietate de sectoare, de la cel alimentar la cel auto, aparatură medicală, industrie grea şi substanţe chimice. Siguranța și fiabilitatea sunt extrem de importante pentru această categorie de ambalaje.

Normele fitosanitare impun tratamente de sterilizare termică și de fumigație, dar și respectarea criteriilor de calitate a ambalajelor industriale pentru transporturi naționale și internaționale.

Se pot folosi ca ambalaje industriale:

  • cutii din carton sau lemn;
  • bidoane sau butoaie din tablă sau plastic;
  • paleţi din lemn;
  • saci din plastic, etc.

Cutiile din carton sau lemn se utilizează îndeosebi la bunuri voluminoase sau grele dar şi la ambalarea colectivă a bunurilor preambalate. Cutiile industriale din carton sunt folosite ca ambalaj secundar şi terţiar pentru transportul pe paleţi. 

Bidoanele sau butoaiele din tablă sau plastic se utilizează pentru transportul substanţelor lichide sau semilichide.

Paleţii din lemn – utilizarea acestora este importantă pentru că permit transportul mai multor mărfuri în acelaşi timp, folosind judicios spaţiul avut la dispoziţie. 

Sacii din plastic se utilizează pentru manipularea materiilor prime și a substanțelor sub formă solidă.

Există o dezvoltare continuă în sectorul ambalajelor industriale pentru a reduce costurile și a preveni daunele. De asemenea, cerințele de personalizare a ambalajelor în funcție de produse și de tipul de transport – terestru, feroviar și maritim – impun inovații constante în acest domeniu pentru a oferi soluții cât mai eficiente.

© Copyright - Ambalaje.net